Apakah boleh mengeraskan bacaan Al-Quran di Masjid? - AMILY HIJAB

Apakah boleh mengeraskan bacaan Al-Quran di Masjid?

11 bulan yang lalu      Informasi

Ketika kita di dalam Masjid, banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah membaca Al-Quran.

Namun, apakah boleh mengeraskan bacaan Al-Quran ketika di dalam Masjid?

Apabila mengeraskan bacaan Al-Quran dapat mengganggu orang lain yang sedang beribadah, maka hukumnya haram.

Rasulullah SAW bersabda :

Sesungguhnya orang yang shalat tengah bermunajat pada Rabbnya ‘azza wa jalla, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan orang yang bermunajat itu, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya pada yang lain” (riwayat Ahmad dalam Musnadnya dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma no 5326). 

Maksud dari hadits di atas adalah menjaga suaranya dan tidak saling mengganggu dengan bacaan Al-Quran yang keras. Bagi orang yang membaca mushaf Al-Quran hendaklah tidak mengerskan suara, namun harus menjaganya.

Sunnahnya adalah menjaga suaranya agar tidak menggannggu dan mengusik orang di sekitarnya, yaitu dengan tidak mengeraskan suaranya, dan membaca dengan suara sekadarnya.

Adapun keadaan boleh atau tidaknya mengeraskan bacaan Al-Quran :

  1. Jamaah yang mereka ridha dengan bacaan keras tersebutdan bahkan ikut mendengarkannya, maka tidak mengapa.
  2. Apabila di masjid hanya ada segelintir orang sajayang mereka memperhatikan orang yang shalat dan membaca Al Quran maka juga tidak mengapa.
  3. Namun apabila mereka juga sedang shalat dan membaca Al Quran maka jangan mengeraskan bacaan.

Jadi, hukum mengeraskan bacaan Al-Quran di dalam Masjid adalah boleh selama tidak menggannggu orang lain yang sedang beribadah.

Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang tidak berpaling dari Al-Quran dan selalu membacanya serta mengamalkannya. Amiin 

Artikel Lengkap & Produsen Khimar Antem Terbaik

 

www.amilyhijab.com

 
Komentar Artikel "Apakah boleh mengeraskan bacaan Al-Quran di Masjid?"