12 Amalan Taqwa untuk Mendatangkan Rezeki - AMILY HIJAB

12 Amalan Taqwa untuk Mendatangkan Rezeki

6 bulan yang lalu      Motivasi

Setiap hari, manusia berusaha mencari rezeki untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sering kali kita merasa sulit untuk mendapat rezeki. Lalu bagaimana supaya dimudahkan rezeki? Yaitu dengan Taqwa.

Allah SWT berfirman :
Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), niscaya akan diberikannya kelapangan (jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya). Dan diberikanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan (ingatlah), sesiapa yang bertawakal (berserah diri bulat-bulat) kepada Allah, maka dicukupkan baginya (keperluan untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala yang di kehendaki-Nya. Allah pun telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (Surah At-Thalaq : 2-3)

Ada beberapa amalan taqwa yang jika dilaksanakan dengan izin Allah SWT akan mendatangkan rezeki dan kebahagiaan antara lain:

1.Banyak Istighfar
Istighfar adalah pengakuan dosa seorang hamba di hadapan Allah SWT yang menyebabkan Allah SWT sayang kepada hamba-Nya.

Rasulullah bersabda,”Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah SWT akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka.” (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas ra)

2.Menjauhkan diri dari maksiat dan dosa
Dosa bukan saja menyebabkan hati resah, bahkan menutup pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda,”... dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki karena dosa yang dibuatnya.” (HR. at-Tirmizi)

3.Berbakti kepada orangtua
Rasulullah SAW berpesan, barangsiapa yang ingin panjang umur dan ditambah rezekinya, hendaklah ia berbakti pada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :” Siapa berbakti kepada orangtuanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah SWT akan memanjangkan umurnya.” (HR. Abu Ya’ala, at-Tabrani, al-Asybahani, dan al-Hakim) dalam hadist lain juga disebutkan , “Apabila hamba itu tidak mendoakan kedua orangtuanya niscaya terputuslah rezeki daripadanya.” (HR. Hakim dan ad-Dailami)

4.Menolong orang lain
Berbuat baik kepada makhluk Allah SWT merupakan perbuatan yang akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :”Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi reseki melainkan karena orang-orang lemah di kalangan kamu.” (HR. Bukhari) dalam hadist lain juga disebutkan,” Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah SWT akan menunaikan hajatnya...” (HR Muslim)

5.Menjalin silaturahim
Rasulullah SAW bersabda :” Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya.” (HR. Bukhari)

6.Senantiasa dalam kondisi suci (berwudhu)
Seorang badui menemui Rasulullah SAW dan meminta petunjuk mengenai beberapa perkara termasuk ingin dimudahkan rezeki oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda,” Senantiasa berada dalam keadaan bersih (dari hadas) niscaya Allah akan memurahkan rezeki.” (HR. Sayidina Khalid al-Walid) 

7.Perbanyak sedekah
Rasulullah SAW bersabda pada Zubair bin Awwam :” Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas Arsy yang dikirim oleh Allah Azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya.” (HR Daruquthni dari Anas ra)

8.Shalat tahajud dan Dhuha
Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman: “Daripada sebahagian malam, lakukanlah shalat tahajud olehmu sebagai ibadah tambahan , semoga Tuhan engkau mengangkatmu ke tempat terpuji.” (QS. Al-Isra:79)

Dalam hadist disebutkan: “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (Shalat Dhuha), nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya.” (HR. al-Hakim dan Thabrani)

9.Mensyukuri segala nikmat
Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku tambahkan nikmat-Ku, dan sesungguhnya jika kamu  kufur, sesunguhnya azab-Ku amat pedih.” (QS. Ibrahim:7)

dan Allah SWT berfirman: “...dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali Imran: 145)

10.Berikhtiar sekuat tenaga
Allah SWT berfirman: ”Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah: 10)

11.Bertawakal setelah berusaha
Allah SWT berfirman: “ Barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan (keperluannya).” (QS. at-Thalaq:3) dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda : “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang.” (HR. Ahmad, at-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dari Umar bin al-Khattab ra)

12.Banyak berdzikir dan berdoa
"Berdzikir atau mengingat Allah membuat hati tenang dan hidup terasa lapang. Firman Allah SWT: “ Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. ar-Ra’du:28)

Dengan berdoa dan berdzikir membuat seorang hamba menjadi dekat dengan Allah SWT, bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. Hanya kepada Allah kita memohon, dan hanya pada Allah kita memohon pertolongan. (Sumber : www.ummi-online.com)

 

Itulah 12 amalan untuk mendatangkan rezeki. Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT, namun meskipun begitu, kita harus tetap berikhtiar dan berdo’a.

 

Artikel Lengkap & Spesialis Khimar
www.amilyhijab.com

 
Komentar Artikel "12 Amalan Taqwa untuk Mendatangkan Rezeki"